1.  Печат върху химикалки и запалки
  • Подготовка на файл и машина за печат – 12 лв. /еднократно за всяка поръчка/
  • Печат без подложено бяло – 0,30 лв./бр.
  • Предварителна обработка на метални предмети – 0,10 лв./бр.
  • Разопаковане – 0,00 лв./бр.
  • Опаковане – 0,06 лв./бр. /по желание/

2. Календар-бележници /тефтери/ – Печат на лого до 50 см2

  • Подготовка на файл и машина за печат – 12 лв. /еднократно за всяка поръчка/
  • Печат без подложено бяло – 0,48 лв./бр.
  • Предварителна обработка на предмета – 0,10 лв./бр.
  • Разопаковане – 0,00 лв./бр.
  • Печат без подложено бяло на лого, с площ по-голяма от 50 см2 – 0,015 лв./см2

3. Печат върху нестандартни предмети – калкулация според спецификата на предмета

Горните цени важат при подадени от клиента готови файлове. Предпечатна подготовка, изработване на лога, различни проекти и др. се заплащат допълнително като дизайнерски труд – 18 лв./час.

Всички цени са с включен ДДС.